ZÓNAČIK

Zóna 253

Popis cvičenia

Zónačik ako skupinové cvičenie, je určené deťom vo veku od 5 do 12 rokov. Táto forma cvičenia je zameraná na rozvoj pohybových schopností dieťaťa (sila, koordinácia, vytrvalosť, obratnosť) s cieľom budovať sebadôveru, spoluprácu v kolektíve, ale aj samostatnosť dieťaťa a vytvoriť u detí pozitívny vzťah k pohybu v skorom veku. Zábavnou formou sa posilňujú základné lokomócie. Deti sa učia základné gymnastické prvky, akými sú kotúľ vpred, kotúľ vzad, stojka na lopatkách a iné.

Koncepcia hodín začína prvotnou analýzou pohybových schopností dieťaťa. Z výsledkov je následne vytvorený plán, posilňujúci rozvoj tých schopností, ktoré sú na nižšej úrovni.  V priebehu kurzu sa kontrola pohybových schopností opakuje raz mesačne, pričom sa po 6 mesiacoch zhodnotí celkové napredovanie každého dieťaťa.

Čas trvania je 60 minút 2x týždenne. Na začiatku každej hodiny prebieha rozohriatie a rozcvička, nasleduje hlavná časť a po nej záverečné upokojenie.

Pokiaľ máte doma ratolesť, ktorá sa nedokáže prestať hýbať alebo chcete svoje dieťa viesť k zdravému životnému štýlu, ktorý zahŕňa pohyb, tento kurz je ideálna voľba.