FUNKČNÝ TRÉNING

Zóna 253

Popis cvičenia

Základ cvičenia tvoria cviky, ktoré napodobňujú náš každodenný život - drepy, predklony, príťahy, výpady. Súčasťou metodológie je vlastne všetko. Od gymnastiky, vzpierania, atletiky cez power lifting, bodybuilding, cvičenia s rôznymi zvláštnymi predmetmi, nosenie, prenášanie a dvíhanie závaží.

Funkčný tréning je zameraný na neustále sa meniace variácie cvikov a cvičení prevádzaných vo vysokej intenzite. Takže ak vás nudí cvičiť stále dokola to isté, funkčný tréning je jednoznačne dobrou voľbou. Hodiny sú vždy vedené trénerom, ktorý sa stará o správne prevedenie cvikov a prispôsobenie hodiny k rôznym úrovniam, veku a schopnostiam podľa potrieb klienta.