JÓGA

Zóna 253

Popis cvičenia

Hatha-joga je jedným z ucelených tradičných systémov jogy. Prostredníctvom praktizovania dychových techník, ásan (pozícií) a meditácií má za cieľ vedome zdokonaliť naše telo, jeho fungovanie, zoznámiť nás s ním, ako aj so silami v ňom pôsobiacimi, napĺňa nás životnou silou, čím nás vedie k harmónii medzi telom a dušou a pomáha nám dospieť k vlastnému sebapoznaniu.