Cenník

ZÓNA253

Permanentky a vstupy

MESAČNÁ
50€

ŠTVRŤROCNÁ
140€

POLROČNÁ
270€

ROČNÁ
500€

MESAČNÁ
30€

ŠTVRŤROCNÁ
80€

POLROČNÁ
150€

ROČNÁ
270€

Jednorázový vstup 3€
10 vstupov 27€

ŠTVRŤROČNÁ
85€

POLROČNÁ
160€

ROČNÁ
300€

Jednorázový vstup 3€
10 vstupov 27€

MESAČNÁ
45€

ŠTVRŤROCNÁ
125€

POLROČNÁ
240€

ROČNÁ
450€

Jednorázový vstup 5€
10 vstupov 45€

ZÓNA253

Squash

6€ / hod.

Mesačná permanentka platí 30 dní od zakúpenia

Štvrťročná permanentka platí 90 dní od zakúpenia

Polročná permanentka platí 182 dní od zakúpenia

Ročná permanentka platí 365 dní od zakúpenia

Permanentky viazané na meno sú neprenosné

Platnosť permanentky začína plynúť až od prvého vstupu