Cenník

ZÓNA253

Permanentky a vstupy

JEDNORAZOVÝ VSTUP
4-€

PERMANENTKA 10 VSTUPOV
36-€

PERMANENTKA MESAČNÁ
35-€

PERMANENTKA ŠTVRŤROČNÁ
90-€

PERMANENTKA POLROČNÁ
170-€

PERMANENTKA ROČNÁ
300-€

MALÁ TELOCVIČŇA

1 OSOBA 5-€ / hod.     2-5 OSÔB 10-€ / hod.     6-9 OSÔB 15-€ / hod.  

9 a viac OSÔB 20-€ / hod.

-

Mesačná permanentka platí 30 dní od zakúpenia

Permanentky viazané na meno sú neprenosné

Platnosť permanentky začína plynúť až od prvého vstupu