Cenník

ZÓNA253

Permanentky a vstupy

MESAČNÁ
50€

ŠTVRŤROCNÁ
140€

POLROČNÁ
270€

ROČNÁ
500€

MESAČNÁ
25€

ŠTVRŤROCNÁ
70€

POLROČNÁ
130€

ROČNÁ
250€

Jednorázový vstup 3€
10 vstupov 27€

MESAČNÁ
30€

ŠTVRŤROCNÁ
85€

POLROČNÁ
160€

ROČNÁ
300€

Jednorázový vstup 3€
10 vstupov 27€

MESAČNÁ
45€

ŠTVRŤROCNÁ
125€

POLROČNÁ
240€

ROČNÁ
450€

Jednorázový vstup 5€
10 vstupov 45€

ZÓNA253

Squash

PÁSMO  1 (P1)  - 6:00 - 8:00
10€ / hod.

PÁSMO  2 (P2) - 8:00-17:00
8€ / hod.

PÁSMO  3 (P3) - 17:00 - 21:00
12€ / hod.

SOBOTA, NEDEĽA, SVIATKY
10€ / hod.

5 vstupov
P1 47€ - P2 38€ - P3 57€

10 vstupov
P1 92€ - P2 74€ - P3 112€

15 vstupov
P1 135€ - P2 108€ - P3 165€

20 vstupov
P1 174€ - P2 139€ - P3 215€

5 vstupov
29€

10 vstupov
56€

15 vstupov
81€

20 vstupov
104€

Mesačná permanentka platí 30 dní od zakúpenia

Štvrťročná permanentka platí 90 dní od zakúpenia

Polročná permanentka platí 182 dní od zakúpenia

Ročná permanentka platí 365 dní od zakúpenia

Permanentky viazané na meno sú neprenosné

Platnosť permanentky začína plynúť až od prvého vstupu