O nás

Od samej myšlienky vybudovania spoločných priestorov pre športové aktivity v našej obci sme chceli týmto projektom pripomenúť a nezabudnúť na našich občanov, ktorí padli počas bojov v II. svetovej vojne.

Názov telocvične Zóna 253 charakterizuje lokalitu (vrátane obce Kalná nad Hronom), kde v noci na 25. marca 1945 začali vojská 2. ukrajinského frontu v prudkom a nečakanom útoku prechod cez rieku Hron v sedemnásť kilometrovom priestore. Počas týchto bojov, kedy došlo k oslobodeniu občanov obce Kalná nad Hronom od okupácie nemeckými vojskami ako aj rôznych iných bojov od vypuknutia II. svetovej vojny v našej obci padlo 17 našich občanov.

Práve týmto občanom a ich pamiatke chceme venovať celé športové zariadenie. Niektorí z nich zomreli hrdinsky v boji proti tyranii a za správnu vec, iní z prejavu moci či nešťastnou náhodou.

NEZABUDNIME NA ICH PAMIATKU

Moderné priestory

Nájdete nás v srdci obce Kalná nad Hronom v úplne nových priestoroch

Profesionálny tím trénerov

Naši tréneri zabezpečia pomoc a poradenstvo pre vašu absolútnu spokojnosť

Veľký výber cvičení

Sme dobre vybavení a tak si môžete vybrať z rozličných typov cvičení