DEEP WORK

Zóna 253

Popis cvičenia

DEEPWORK je funkčné kardiovaskulárne celotelové cvičenie založené na princípe Yin a Yang. Každý pohyb má fázu napätia a relaxácie. Počas celého tréningu sa nepretržite striedajú dynamické pohyby a statické polohy, kardiovaskulárne cvičenia a funkčné silové cvičenia. DEEPWORK začína pomaly a pokojne so zameraním na dýchanie, mobilizáciu a technickú prípravu na nasledujúce cviky. Postupne sa tempo zvyšuje až do intervalu kde sa striedajú dynamické pohyby so statickými pozíciami.

Celé cvičenie je zamerané na vytvorenie harmónie medzi vytrvalosťou, silou, flexibilitou a koordináciou. V závere hodiny sa kladie dôraz na dýchanie, relaxáciu a ticho. Cvičenie prebieha na boso.