POWER & STRETCH

Zóna 253

Popis cvičenia

Power&stretch je funkčné kardiovaskulárne celotelové cvičenie založené na princípe Yin a Yang. Každý pohyb má fázu napätia a relaxácie. Počas celého tréningu sa nepretržite striedajú dynamické pohyby a statické polohy, kardiovaskulárne cvičenia a funkčné silové cvičenia. Power&stretch začína pomaly a pokojne so zameraním na dýchanie, mobilizáciu a technickú prípravu na nasledujúce cviky. Postupne sa tempo zvyšuje až do intervalu kde sa striedajú dynamické pohyby so statickými pozíciami. Celé cvičenie je zamerané na vytvorenie harmónie medzi vytrvalosťou, silou, flexibilitou a koordináciou. V závere hodiny sa kladie dôraz na dýchanie, relaxáciu a ticho.

Cvičí Lenka

DSC_8640
DSC_8640
DSC_8640